Vytváříme prostor pestrých možností, jak se rozloučit se zemřelými, který je provázen silným smutkem. V tomto obřadu spatřujeme ohromný potenciál. Je tu až hmatatelně přítomná neviditelná síla, která může proměnit smutek v radost, nenávist ve smíření. Síla lásky, která propojuje světy viditelné s neviditelnými.

Žijeme v kultuře, která opomíjí většinu obřadů pěstované dřívějšími kulturami. Po svatebním obřadu je smuteční obřad druhý, který si současná kultura ještě uchovala. A ten spolu s vámi hodláme rozvíjet, dát mu nový obsah a přívětivější průběh, vřelý a lidský.

Klademe důraz na uchování jedinečnosti zesnulého a respektuje jeho poslední přání. Můžeme Vám nabídnout možnosti pohřbení v přírodních rezervacích, v lese, na louce, nebo na vlastním pozemku. Všechny tyto způsoby pohřbení respektují přírodu a umožňují Vašemu blízkému se navždy spojit s okolní krajinou. Doporučujeme přírodní pohřebnictví nejen z ekologických důvodů, ale také proto, že může být pro mnoho lidí tradičním způsobem rozloučení se svými blízkými, kterým je blízká příroda a respektování životního prostředí. Věříme, že naše služby pomohou lidem, kteří chtějí poslední rozloučení s blízkým sladit s jejich osobními hodnotami a ekologickými přesvědčeními. Kontaktujte nás, pokud máte zájem o další informace nebo konzultaci.

Domluvte se snámi na "info@nadruhybreh.cz

Tady jsme

Tady nás sledujte

všechna práva vyhrazena ©2023